Ciemność

Ciemność nie jest dobra
Ciemność nie jest zła
Ciemność po prostu jest

To tam rodzi się światło…
Jedno nie mogłoby istnieć bez drugiego…
Jedno bez drugiego nie mogłoby stanowić o swej wspaniałości…
Jedno bez drugiego nie mogłoby przejawić się w całej swej istocie…

Ciemność jest.

Czytaj dalej