Dusza i Jaźń

Dusza i Jaźń. Jaka jest różnica? Zarówno jedno, jak i drugie tworzy Ciebie. Całe życie (jak i inne wcielenia) to nieustanna podróży odkrywania siebie i tego kim jesteś naprawdę.

Dusza jest Tobą w punkcie stworzenia– tak więc jest prawdziwą esencją tego czym jesteś. Jest z Tobą przez wszystkie iknarnacje, od samego początku egzystencji i posiada zapis- swoistego rodzaju pamięć każdego Twojego doświadczenia. Jest pod wpływem tego, co się przejawia i wspomnień, które przenosi do każdego wcielenia, a są one bazą tego, czego doświadcza następnie.
Bazując na tym, Dusza staje się wewnętrzym kompasem, który prowadzi Cię przez wszystkie ścieżki, związki, relacje, decyzje, które są ważne dla Twojego wzrostu jako Istota i uniklane w Twojej własnej ewolucji i ewolucji Wszechświata jako całości.

Umysł podświadomy jest również aspektem Duszy, który magazynuje wszystkie Twoje wspomnienia i doświadczenia. Jest to swoistego rodzaju wewnętrzna jednostka przechowywania danych. Bez osądu co do słuszności, czy braku owej słuszności jakiegokolwiek doświadczenia, po prostu gromadzi wszystko. Nawet okruszek nie umknie jej uwadze…
Dodatkowo, w każdym doświadczeniu znajduje się odcisk DNA, który odzwierciedla uczucia i emocje, związane z danym doświadczeniem.

Jaźń jest aspektem Duszy. Jest to najczystszy aspekt Duszy i jest prawdziwym Tobą, ponieważ nie jest poddana wpływom doświadczeń poprzez wszystkie wcielenia. Jest to część Duszy, która jest połączona z prawdą, boską inteligencją, czy uniwersalną świadomością.

Połączenie z Jaźnią jest doświadczeniem połączenia z boską, niezachwianą inteligencją, co oznacza, że bez względu na to co się dzieje wokół Ciebie, czy w Twoim życiu tutaj na Ziemi, Jaźń pozostaje prawdziwa, spokojna i niewzruszona. Nigdy nie odłącza się od wszystkiego co jest. Wiecznie trwa w stałym stanie balansu i harmonii. Nie potrzebuje żadnych wewnętrznych poprawek, czy uzdrowień.
Jest to bardzo mądra część nas, która posiada wszystkie odpowiedzi na każde pytanie. Często jednak szukamy odpowiedzi na zewnątrz, kiedy to własnie powinniśmy udać się do wewnątrz…

Wracając do Duszy, jest ona często opisywana jako odcisk palca Boga i jako wewnętrzny punkt referencjny. Jest fundamentalną esencją tego kim jesteś, wraz z całą przestrzenią uczuciowo- emocjonalną. Kiedy żyjesz swoim życiem, z uważnością na Duszę, w swoistego rodzaju przepływie, balansie z Nią, czujesz się kompletny i czujesz, że Twoje życie ma cel i znaczenie.

Jaźń zawiera się w Duszy, a Dusza w Jaźni. Jest połączona z Energią Źródła/ Boga/ Wszystkiego co Jest/ Jedności. Tylko mały procent Ciebie prawdziwego przejawia się na Ziemi, większa cząstka prawdziwej Istoty istnieje jako Świadomość. Możesz się z Nią łączyć- po mądrość czy prowadzenie. Ponieważ jesteś częścią większej całości, widzącą się w oddzieleniu (najczęściej) możesz postrzegać jako kolektywna świadomość, gdyż jesteś połączony energetycznie z całą wiedzą i informacją, którą posiada Źródło.

Mimo, że Dusza, czy Jaźń brzmią jak „lepsze miejsce”, często ego jest rozczarowane tą świadomością. Dlaczego? Ponieważ niczego mu to nie daje. Po prostu jest.
I nigdy nie możesz tego stracić. Twoja Istota nie ma początku, środka ani końca. Nigdy Cię nie osądza. Zawsze Cię bezwarunkowo akceptuje takim, jakim jesteś, bez względu na to jak bardzo jesteś „dobry” czy „zły”. Wszystko bowiem dzieje się dla Twojego wzrostu. To jest przestrzeń prawdziwej, bezwarunkowej Miłości.
Ego zazwyczaj potrzebuje romantycznej Miłości i nie chce akceptować takiej Miłości- więc albo w nią wątpi, albo jej zaprzecza.
Ego nie chce pozostać w przestrzeni rozszerzonej świadomości, chce być kimś i dlatego stwarza trudności na wielu etapach duchowej ścieżki.
Jednak w połączeniu z Prawdziwą Esencją „przegrywa”, nie ma szans, gdyż Prawda i Miłość zawsze pokona wszelkie trudności. Wystarczy tylko zaufać sobie, otworzyć umysł, wejść w przestrzeń Serca i wewnętrznego bezruchu, a wszystko pięknie się rozwinie i objawi.
Każdy ma takie same prawa i możliwości, by korzystać z tego połączenia.

Połączenia, które przynosi uzdrowienie, głęboką, wewnętrzną mądrość, prawdę, spokój, ciszę i wewnętrzne wiedzenie. Prawdę, która tylko czeka aby zostać odkryta. Prawdę, która mieszka w każdym z nas.

Zapraszam na sesję z Twoją Duszą/ Jaźnią: KLIK

❤ ❤ NAMASTE ❤ ❤
xxxxx ❤ ❤ ❤ xxxxx