Holistyczna terapia w Polu Serca

W swojej pracy łączę narzędzia psychoterapeutyczne, tak, by jak najefektywniej towarzyszyć Ci we wglądzie i zmianie. Ponieważ cały proces odbywa się w polu serca, nasze spotkanie jest najbardziej efektywne, ponieważ to tu, w sercu, zadziewają się cuda. Jest to najsilniejsze pole naszej istoty.

Klasyczne pojęcie psychoterapii to nic innego jak pomoc drugiej osobie rozmową. Lecz to co oferuję to nie jest tylko rozmowa. Potrzebujesz chcieć dotknąć w sobie tego co jest według Ciebie mroczne i brudne (to iluzja, lecz by ją uwolnić trzeba ją rozpoznać), a ja wysłucham Cię w bezpiecznej przestrzeni pola serca w zrozumieniu i empatii.

Jestem w stanie zaoferować Ci bezpieczne miejsce, w którym w komfortowy sposób otworzysz się na siebie samą a ja będę Cię wspierać. Pozwoli to nawiązać Twoją relację z Tobą a poprzez to być relacji z drugim człowiekiem. Zobaczysz też schematy i powtarzalności w Tobie oraz przekonania, które Ciebie ograniczają i dzięki temu zaczniesz rozumieć siebie i sposób w jaki działasz.

Pozwoli to Tobie zmienić automatyzmy, którymi się kierujesz, dzięki czemu zyskasz samoświadomość oraz nauczysz się być dla siebie samej wsparciem. Nauczysz się też przyjmować siebie taką jaka jesteś.

Podczas rozmowy otwierasz się coraz bardziej na siebie i na to co jest w Tobie. Zaczynasz dorastać do samodzielnego stanięcia na własnych nogach. Kiedy się zachwiejesz ja Ciebie podtrzymam, lecz to Twoim zadaniem jest stać się w pełni samodzielną, świadomą swoich emocji istotą. Zaufasz w pełni sobie, wiedząc że potrafisz i chcesz wziąć życie w swoje ręce.

Przyjrzymy się razem twoim relacjom z rodziną, kobietami, mężczyznami oraz przytulimy do serca małe skrzywdzone dziecko, które było do tej pory niezauważane. Damy mu przestrzeń do tego by siebie wyraziło, swoje emocje, ból, zranienia, strach.

„(…) nie ma potrzeby spoglądania na podświadomość jako na przerażającą, superpotężną, freudowską fontannę destrukcyjnej „wiedzy”. Jest ona tak naprawdę bazą przechowywanych programów, której funkcja jest ściśle związana z odczytywaniem sygnałów środowiskowych i reagowaniem według trwale wpisanych programów behawioralnych, bez żadnych pytań i bez żadnych osądów. Umysł podświadomy jest programowalnym „twardym dyskiem”, na którym zapisywane są doświadczenia naszego życia.”

Bruce Lipton


PS. Pracuję głównie z kobietami, stąd forma żeńska.

Zdarza się, że podczas sesji wspieram się również pięknymi Kartami Przemiany.

„Karty Wewnętrznego Ropoznania” to niecodzienna książka sprzedawana wraz z zestawem kart, którą określić można jako połączenie psychologicznej analizy z interaktywnym charakterem tarota (…) Prawdziwa wartość tej pozycji leży jednak na zgoła innym polu, jakim jest duchowość i rozwój osobisty.
Autor książki, Chuck Spezzano to doktor psychologii, który od kilkudziesięciu lat prowadzi warsztaty, skierowane nie tylko do każdego, kto pragnie wkroczyć na ścieżkę prowadzącą do samodzielnego uzdrowienia, ale także do terapeutów pomagającym innym osobom. Jego ambicją jest stosowanie w tym celu innowacyjnych metod, które sam określa jako jednocześnie doniosłe, kreatywne i efektywne. Wraz z żoną Lency założył Psychologię Wizji (ang. Psychology of Vision) – społeczność i uzdrawiający model czerpiący z dokonań psychologii transpersonalnej, opierający się na niedenominacyjnej duchowości, nawiązywaniu więzi, wzajemnej pomocy, ewolucji i wzrastaniu w radości, wdzięczności i miłości.
Talia „Kart Wewnętrznego Rozpoznania”, wraz z obszernym podręcznikiem, może pomóc w takich duchowych wyzwaniach, jak: poszerzenie samoświadomości, określenie osobistych celów i identyfikacja wewnętrznych pragnień. Każda z czterdziestu ośmiu kart jest bardzo szczegółowo, lecz w łatwym do zrozumienia stylu opisana pod kątem sposobu jej wykorzystania i interpretacji w toku pracy z talią. „Karty Wewnętrznego Rozpoznania” oferują nie tylko inspirację, ale także praktyczne wskazówki, jak zmienić swoje życie na lepsze i w pełni wykorzystać swój potencjał. Pracując z kartami można otrzymać zarówno szybkie odpowiedzi na codzienne pytania, jak i zaplanować długoterminowe rozwiązania złożonych problemów. „Karty Wewnętrznego Rozpoznania” mogą być nieocenioną asystą w rozwiązaniu wątpliwości dotyczących wszelkich obszarów życia: bardziej przyziemnych takich jak rodzina czy praca, a nawet tak skomplikowanych jak cel czy sens egzystencji.


(tantis.pl)Ludmiła.