Kody Światła

Kody Światła mogą manifestować się w różnych formach i oferować wiele unikalnych i wyjątkowych darów. Są produktem naszego własnego boskiego prowadzenia, prowadzenia które otrzymujemy nieustannie.
Zwykle są nam objawione w formie wzorów energii, świętej geometrii, symboli i znaków, które nie są znane w ludzkim języku, czy też za pomocą kolorów, fal dźwiękowych, wzorów światła, czy częstotliwości i wibracji.
Głównym ich celem jest przywrócenie wszelkich rodzajów darów, które Kreacja ma do zaoferowania i dlatego też kody te wyrażają różnorodność i indywidualność życia w całości, poprzez różne formy ich manifestacji.

Te kody nie mają żadnego sensu, gdy są poddane logicznej analizie, którą nasze umysły próbują nieustannie przeprowadzać. Są jednak postrzegane i rozumiane przez Wyższą Percepcję, percepcję Duszy, która działa poprzez Boskie Źródło.
Kiedy kody światła są inicjowane, Dusza aktywuje wyzwalacze (triggery) w podświadomości i nieświadomości, które w końcu prowadzą do pełnej aktywacji kodów światła, co widoczne jest w głębokiej wewnętrznej przemianie, czy manifestacje kodu świetlnego w materii i informacji którą zawiera.


W większości są one transmitowane do nas poprzez Eter. Eter w wielu starożytnych kulturach i tradycjach odnosi się do piątego żywiołu i jest rówież znany jako Akasza– materiał w którym wszystko jest zapisane.

Eter stwarza wszystkie pozostałe żywioły.

Kody Światła są transmitowane poprzez Boską/ Świętą Komunikację właśnie poprzez Eter. Właśnie ta przestrzeń umożliwia wniknięcie do głębokich obszarów własnej Duszy i przypomina o istnieniu własnych, indywidualnych Kodów Światła.

Kody Światła są łatwą drogą dla Stwórcy, Ascendowanych Mistrzów, Przewodników Duchowych, Aniołów , czy Mistrzów/Nauczycieli by zaoferować Ci unikalne prowadzenie, w zgodzie z tym czego potrzebujesz na każdym etapie podróży, by osiągnąć oświecenie i bezwarunkową Miłość. Oni wszyscy przemawiają do Ciebie nieustannie, wzywając Duszę do wiecznej Miłości Życia. Tak naprawdę, na głębokim poziomie, są reprezentacją Ciebie samego 🙂 !

Zrozumienie tego prowadzenia i jego przepływu jest pierwszym krokiem w zrozumieniu Języka Boga. Jest to spełnienie dla Twojej Duszy, która w zamian aktywuje Boskie Źródłó w Tobie, co pozwala podążać duchową ścieżką z mocą, pewnością i mądrością.

Ważnym aspektem kodów światła jest właśnie Język Boga/ Język Światła. Jest on głównie wyrażany w formie słów i energii. Oferuje dużo szerszą perspektywę, sprawia że widzisz szeroki obraz, lub nawet wewnętrznie słyszysz słowa Miłości samej w sobie.
Posługując się Językiem Światła jesteś w stanie stworzyć swóje własne kody światła, by wspierały Cię dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.
Możesz też z łatwością porozumieć się z innymi cywilizacjami za pomocą słów.
Kody Światła występują w dwóch głównych kategoriach:

  • Ogólne Kody Światła
    Są one zaprojektowane dla wszystkich Dusz i zawierają informacje, wiedzę i aktywacje które są potrzebne całościowo przez wszystkich, więc przyspieszają ewolucję duchową.
  • Osobiste Kody Światła
    Zaprojektowane dla konkretnej Duszy, by wesprzeć ją w jej drodze. Można obdarować nimi innych, jednak nie ma gwarancji, że druga Dusza zyska coś na osobistym kodzie światła kogoś innego.

Podsumowując, każda Dusza jest w stanie porozumiewać się Językiem Światła i otrzymać Kody Światła, czy boskie prowadzenie w jakiejkolwiek formie się ono przejawia, ponieważ połączenie z Kreacją/ Bogiem/ Stworzycielem było, jest i będzie istniało nieskończenie.
Aktywując swoją świadomość i uważność i osiągając przytomny stan komunikacji boskiej, wzniesiemy się do najwyższych stanów wibracyjnych jakie tylko może osiągnąć nasza energia.

Zapraszam na sesję z Kodami Światła: KLIK
(Paula)

Namaste ❤