Konsultacje w Polu Świadomości (Kroniki Akaszy)

Przedmowa od Aiyany: Kiedy zaczynałam pracować z ‚Kronikami Akaszy’, była to dla mnie przestrzeń, gdzie spotykałam ‚Przewodników Duchowych’, lub też „wyższą”, wspierającą energię. Następnie, wraz wyraźniejszym powracaniem do Stanu Naturalnego, odkryłam, że coś tutaj odpada… Kronik już nie ma. Zapoznając się głębiej z naukami Eckharta Tolle, zaobserwowałam, że mówi On z podobnej przestrzeni, jaką udaje mi się dotknąć podczas odczytów. Dlatego też powróciłam do tematu Akaszy, ostrożnie jednak, w uważnością obserwując zachodzące procesy. Dziś uważam, że Przestrzeń Akaszy, to nic innego jak Pole Czystej Świadomości, w które to wchodzimy poprzez skupioną Uważność, Obecność i pełne dostrojenie do chwili ‚TERAZ’. Modlitwa, czy inna technika, pozwala nam to osiągnąć- gdyż tak programujemy swój umysł, który na chwilę podnosi swą załonę. Oczywiście wiem, że nie każdy musi się ze mną zgodzić, ja natomiast tak doświadczam tej przestrzeni i z tego punktu odbywają się moje odczyty, choć zazwyczaj jest to dostosowane do osoby, która przychodzi na konsultację. Zdarza się bowiem, że dla lepszego zrozumienia, czy odczucia- sesje odbywają się w tradycyjnym stylu (używając wskazania na cząstki jedności pod postacią Przewodników, czy Opiekunów, lub Strażników.) Słowa bowiem używane podczas spotkania, jak i treść – są kierowane wprost z Wyższej Inteligencji, wprost do osoby która odczyt otrzymuje.

Parę słów o tradycyjnym podejściu:

Akasza w Sanskrycie oznacza: niebo, przestrzeń, eter (pierwotna substancja, która otacza nas zupełnie i formuje wszystko dookoła). Akasza- kolektywnie rozumiana jest jako zbiór mistycznej wiedzy, która jest zakodowana w polu, otaczającym nas i wszystko co istnieje- w postaci światła (fotonów). Jest to niefizyczna płaszczyzna egzystencji.

Przestrzeń Akaszy istnieje od początku Kreacji, a nawet wcześniej. Uważa się, że jest wiele różnych Kronik, miedzy innymi ludzkie, zwierzęce, roślinne, mineralne itp. zwierających zakodowaną, uniwersalną, jednak bardzo subtelną wiedzę- wszystkie doświadczenia, mądrość transcendentalną itd.

Indianie, Maurowie, Tybetańczycy, Bonpo i inne ludy Himalajów, Egipcjanie, Persowie, Chaldejczycy, Grecy, Chińczycy, Hebrajczycy, Druidzi i Majowie, a nawet Chrześcijanie zgłębiali i po dziś dzień odkrywają prawdy zawarte w Kronikach Akaszy.
Indyjscy mędrcy Himalajów wiedzieli, że każda Dusza (Jiva, Atma) lub Istność zachowuje każdy moment swojej egzystencji w „księdze” i że poprzez umiejętne dostrojenie się do odpowiedniej częstotliwości, każdy jest w stanie zdobyć do niej dostęp.

Już Nostradamus twierdził, że korzysta z pola Akaszy, używając metod zaczerpniętych z greckich wyroczni, czy chrześcijańskiego i sufickiego mistycyzmu, oraz kabały.

Wzmianki o korzystaniu z Akaszy:

  • Wedy Hindusów i język sanskrytu zostały wyodrębnione właśnie z Akaszy.
  • W Egipcie ci, którzy potrafili czytać Akaszę, byli wysoko postawieni i doradzali faraonom w sprawie codziennych czynności i interpretacji snów.
  • Kultury Druidów w Irlandii, Szkocji, Walii i Anglii korzystały z umiejętnosci dostępu do Akaszy.
  • Odniesienia do Akaszy w Biblii (księga życia), starym testamencie, oraz nowym testamencie oraz w Torze (księga pamięci).

W dawnych czasach uważano, że dostąp do Kronik Akaszy mają tylko wybrani, tacy którzy są w stanie respektować ich świętość.
Jednak w Erze Wodnika, ewolucji ludzkiej świadomości, masowego przebudzenia, przeszliśmy od stanu zależnosci do stanu odpowiedzialności, przyjmując na siebie własny wzrost duchowy i wspomnianą ewolucję świadomości.

Kroniki Akaszy zwierają każde działanie, zdarzenie, jakie miało miejsce w całym Wszechświecie. Edgar Cayce, znany amerykański mistyk, ‚śpiący prorok’ używał channelingu i transu w celu dostrojenia się do częstotliwości Eteru- zdobywając tam wszelkie informacje i mądrość dotyczącą duchowości i ludzkiej ewolucji.


Istnienie pola Akaszy jest również naukowo udowodnione (fizyka kwantowa). Innymi słowy, jest to pole informacyjne, które nas otacza i wypełnia. Składa się ono ze wszystkich rodzajów matryc: atomów i glaktyk, gwiazd i planet, istot żywych, a nawet z samej świadomości. Jest to tzw. punkt zerowy, który jest stałą i trwałą pamięcią Wszechświata.


„W czasie i przestrzeni zapisane są myśli, uczynki i działania jednostki, jak również jej związek z otoczeniem, czy jej dziedziczny wpływ zgodnie z zaleceniami – lub osądem wydanym przez ideał jednostki lub zgodnie z tym, czym jest ideał jednostki. Dlatego też, jak często nazywano: zapis- jest Bożą księgą pamięci, a każda istota, każda dusza albo czyni to samo dobro, albo zło albo jest obojętna. Zależnie od zastosowania jednostki do tego, jej czynności w świecie materialnym,to idealny sposób na wykorzystanie czasu, sposobności i ekspresji tego,z czym każda dusza wchodzi w materialną manifestację. Intepretacja, otwarcie tego dla istoty może być dla niej doświadczeniem i nadzieją..”

Edgar Cayce

*Helena Blavatsky nazwała Akaszę „niezniszczalnymi panelami światła astralnego, zapisujacymi przeszłość i przyszłość ludzkich uczynków i myśli…”
**Ervin Laszlo, fizyk kwantowy, nazwał ją „elektromagnetycznym odciskiem wszystkiego, co kiedykolwiek wydarzyło sie we Wszechswiecie…”

Prostymi słowami, można powiedzieć, że Kroniki Akaszy są systemem plików wibracji, gdzie każda myśl, słowo, emocja, działanie jest zapisywane i tłumaczone bezpośrednio na doświadczenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zapisy te nie są stałe, ewoluują i zmieniają się jak wszystko we Wszechświecie.

Kroniki Akaszy istnieją w wyższych wymiarach świadomości, ponad planem astralnym i są chronione przez Istoty Światła. Ci strażnicy nigdy nie inkarnowali. Nie posiadają fizycznych ciał ani imion, a ich silna energetyczna obecność jest mocno odczuwalna. Ich zadaniem jest zapewnienie poszanowania świętości tej przestrzeni i ochrona.

Jest wiele sposobów na dostrojenie się do częstotliwości Akaszy, np. poprzez medytację, channelling, święte modlitwy, hipnozę, techniki oddechowe itd. Dają one klucz do odebrania wiadomości i mądrości otrzymanej z subtelnych wymiarów. Kiedy Kroniki są otwarte, Strażnicy ukierunkowują i prowadzą poprzez informacje, które są najbardziej potrzebne na dany czas. Są oni bardziej formą energii, choć oczywiście jest to doświadczane indywidualnie.

Podczas przebywania w Kronikach Akaszy, wszystkie wewnętrzne receptory czuciowe są obudzone, a intuicja w znaczny sposób zwiększona (bardzo odczuwalnie).

Kroniki Akaszy są szeroko stosowane w procesie uzdrawiania. Podczas poszukiwania odpowiedzi, mamy nadzieję na wyjaśnienie powodów i zależności tego czego doświadczamy. Pole energii i wibracja mogą dać nam pewne informacje, jednak należy pamiętać, że długotrwała, uzdrawiająca siła leży głeboko w nas samych.

Kiedy uzyskujesz dostęp do własnej przestrzeni Akaszy, obecne sytuacje życiowe i doświadczenia są zwykle podkreślone, a utajone wzory postępowania wychodzą na powierzchnię, by mogły zostać zaobserwowane. Często też ukazują się poprzenie wcielenia, różne uwarunkowania stamtąd płynące, blokady, powtarzające się schematy, nieukończone lekcje, powiązania energetyczne, cele i plany Duszy itd.
Im więcej zadajesz pytań, tym czystsze i bardziej przejrzyste dostajesz odpowiedzi.

Kroniki Akaszy zawierają wszystkie informacje i pozwalają zrozumieć wiele aspektów Twojego życia oraz podjąć odpowiednie działania. Nadają Ci moc i umożliwiają kreację zmian w życiu, uwolnienia od ograniczających wierzeń, głebokie transfrormacje wewnętrzne, zmienę relacji z wewnętrznym i zewnętrznym Wszechświatem, oraz objęcie spokojem wszystkich obszarów życia. Nigdy nie mówią co robić, a jedynie delikatnie i z miłością wskazują kierunek. Można to porównac do bardzo wyostrzonego, wewnętrznego prowadzenia (jednak nie jest to tożsame). Prowadzenie to pochodzi z miejsca bezwarunkowej miłości, współczucia i braku oceny, pozwalając dostrzec szybciej i łatwiej szanse do wzrostu i rozwoju duchowego, osiagnięcia wewnętrznego spokoju i obfitości w każdym obszarze życia.

Dostęp do Kronik innych ludzi jest możliwy tylko za ich świadomym pozwoleniem. Jest to niezwykle wzbogacające doświadczenie, gdyż daje możliwość wspierania istoty na jej życiowej ścieżce, a także ewentualne odniesienie nauk i mądrości do własnego życia.

Wiedza i mądrość zawarta w Kronikasz Akaszy jest święta. W celu wzmocnienia Twojego związku z Kronikami, ważnym jest by się z nimi w pełni zintegrować.
Kiedy pracujesz z miejsca czystej, bezwarunkowej miłości, bez większych wpływów ego, jesteś w stanie otrzymać i przetłumaczyć wiadomości w prawdziwy i efektywny sposób.


Aiyana, Rafał.