Reiki Atlantydzkie; Lemuriańskie Światło

Lemuriańskie Światło i Reiki Atlantydzkie to wyjątkowe  połączenie starożytnych energii z utraconych kontynentów  boskiej mądrości. To obecnie sekretne, starożytne energie, które zostały usunięte z Ziemi tysiące lat temu, gdy kontynenty Atlantydy i Lemurii zatonęły. Wniebowstąpieni Mistrzowie, Obrońcy Świętych Płomieni i Chohans Siedmiu Promieni przenosili owe energie na eterycznych planach, by ich istnienie przetrwało.

Ponieważ ludzkość jest już gotowa do poruszania się w nowych i wyższych wymiarach,  po raz kolejny jest gotowa na przyjęcie tych energii i obudzenie świadomości na głębokim poziomie.

Reiki Atlantydzkie jest potężnym kanałem energii, który aktywuje i stymuluje wszystkie ciała bytu – fizyczne,  mentalne, emocjonalne, energetyczne, duchowe i kosmiczne. Jest to swoista aktualizacja do tradycyjnego systemu Usui Reiki i zawiera jeden poziom,  po którym następują trzy samoaktywujące się wzmocnienia.  Te wzmocnienia są powiązane z okresem samouzdrowienia (21 dni) i aktywowane w tym właśnie okresie przez  intencję.
Każde wzmocnienie jest aktywowane  co siedem dni i w każdy indywidualny dzień w ciągu tego tygodnia przynosi coś nowego, od potężnych  technik, do wewnętrznego otwarcia na sekretne ścieżki Duszy i głęboko zakotwiczoną mądrość.

Te aktywacje przekształcają i kształtują  świadomość Istoty. Ascendencja Światła Lemuriańskiego, które ma biało – jasnoniebieski kolor, podobny do koloru Wyższej Jaźni, jest wyjątkowa. Pozwala ona szybko wzrastać duchowo i odzyskać swoje boskie atrybuty, wyrażać swój boski potencjał.

Lemurianie i Antlantydzi byli Mistrzami energetycznych uzdrowień.
Od kiedy aktywowali swoją boskość w pełni, znajdowali się w pełnym, świadomym i bliskim połączeniu z boskim elementem Stwórcy.
Byli w stanie podróżować między wymiarami, poprzez czas i przestrzeń i kreować z poziomu Duszy. Ich zniknięcie było między innymi rezultatem wielkiego planu stworzenia, dla ewolucji całej ludzkości.

Aby osiągnąć i aktywować ten potencjał, który jest dostępny dla nas wszystkich, należy sięgnąć boskiego wymiaru, który jest zamanifestowany w materialnym świecie poprzez 7 czakrę. Należy zjednoczyć Duszę i Ducha. Dusza potrzebuje dojrzałości, natomiast Duch uziemienia. Dzieje się to poprzez Wyższe Ja. Prawdziwa unifikacja Duszy, Ducha i Jaźni prowadzi do Wyższych Płaszczyzn Kreacji. Jest ona osiągana poprzez Ciało Świetliste. Ciało Świetliste natomiast wyraża jasno niebieski Promień Energii, który jest również kolorem Lemuriańskiego Światła.

Lemuriańskie Światło jest bardzo potężne i działa w ciszy, na głębokich poziomach istnienia i z łatwością łączy się z Ciałem Świetlistym, aktywując je kawałek po kawałku.
Lemuriańskie Światło bowiem jest stworzone z tej samej energii, którą ludzie Lemurii nosili w swoich własnych ciałach świetlistych.
Kiedy Lemurianie zrozumieli, że niedługo nadejdzie ich koniec (w fizyczności), zebrali się i używając energii swoich świtlistych ciał (a każda osoba dołożyła swoją własną, transcendentalną, unikalną energię) utworzyli pole tej energii, właśnie lemuriańskie światło.

Nowy i unikalny Promień Energii jest promieniem głębokiej mądrości i czystości, który zawiera zakodowane informacje i daje to, co jest najbardziej nam potrzebne indywidualnie i kolektywnie.

Jako, że wszystkie informacje dotyczące Lemurii czy Atlantydy są różnie traktowane, warto podejść do tego tematu z otwartym sercem i umysłem. Człowiek nie powinnien ślepo podążać za nauczycielem, ani też odrzucać w swojej ignorancji tego, co czuje w Sercu, lecz wierzyć że wraz ze zrozumieniem wyższych, czystych i pomocnych prawd, kierując się własną, wewnętrzną prawdą (na którą warto być uważnym i potrafić ją odczytać), istnieją koncepty poza wyobrażeniami.

Lemuria była centrum ewolucji duchowej w starożytnych czasach, gdzie ludzie podróżowali i byli nauczani głębokich i wyjątkowych praktyk. Gdy kontynent zatonął, Lemurianie zostali rozsiani po całej Ziemi, a Ci którzy przertwali, ukrywali się w górach i w innych miejsach blisko Natury.
Lemurianie posiadali sekret wiecznej młodości i wiedzieli, że nieśmiertelność jest czymś, co jest osiągalne dla wszystkich, a także że fizyczne ciało umiera tylko wtedy, gdy chce tego Duch. By to zrozumieć, należy spojrzeć z poziomu boskiego sysemu wiary i pewności.

Przekonania są tym, co tworzy rzeczywistość, tak więc, by w pełni korzystać ze wzrostu duchowego, należy zmienić system wiary, oczyścić podświadomy, zaprogramowany umysł poprzez głęboką pracę z samym sobą.

Lemuriańskie Światło jest boskim światłem Miłości, które aktywuje bezwarunkową Miłość w każdym, kto go używa. Transformuje cztery niższe ciała do wysoko wibrayjnej częstotliwości Miłości. To jest to, czym zajmowali się pozostali Lemurianie- kontynuacją wzrostu na każdej płaszczyźnie i poziomie, wraz z ewolucją Matki Ziemi i pomocy we wzniesienu jej wibracji. W końcu, w sprzyjających warunkach Lemurianie mogli odrodzić się i w ten sposób powstało nowe, pełne magii miejsce- Atlantyda.

Atlantyda była centrem boskiej mądrości i mocy, która wspierała wszystkie Istnienia Ziemi w ich życiowej podróży. Wszystko, czego ktokolwiek szukał, mogło zostać znalezione na Atlantydzie. Znajdowały się tam Istoty, które spędzały całe swoje życia dla wyższego, świętego celu. Wspaniałe osobiste transformacje zadziewały się właśnie tam, jeśli tylko ktoś zdecydował się zostać Mistrzem Samego Siebie, poznać swoją Duszę i świadomie stać się jednością ze Stwórcą.

Chohans Siedmiu Promieni również żyli na Atlantydzie wraz ze swoimi Bliźniaczymi Płomieniami. Nauczali miliony Dusz, równocześnie kontynuując własną duchową podróż.

Siedmiu Chohans- strażnicy Siedmiu Świętych Płomieni, byli w stanie channelować Siedem Promieni na Planetę Ziemię i w pełni zintegrować Gaję z częstotliwością tych Promieni.
Są one boskimi energiami głębokiej Miłości i Uzdrowienia, które obejmują całą Planetę, rozprzestrzeniając święte atrybuty i cnoty Stwórcy.

Gdy jesteś w połączeniu z Mistrzami, napływa do Ciebie spełnienie, wdzięczność, wspaniałość i łaska.

Podczas kiedy Lemurianie używali swojej energii głównie do tworzenia, uzdrawiania i wzrostu- energii ciała świetlistego, Atlantydzi byli w stanie channelować i używać innych energii, które pochodziły z Najwyższego Źródła, planu nieskończonych możliwości i przejawów, planu Kreacji.

W tradycyjnym Reiki, mamy do czynienia ze Świętym Duchem, który odnosi się do tej samej energii. Energii która płynie z boskiego źródła i daje życie wszystkiemu, co żyje.

Była to ogromna innowacja na tamte czasy, ponieważ Atlantydzi potrafili tworzyć, uzdrawiać i wzrastać bez konsumowania swojej własnej substancji. W zamian potrafili channelować Ducha, Energię Reiki i osiągnęli w tym mistrzostwo, pracując blisko i w pełnym zrozumieniu jej esencji, zawartości i atrybutów. Atlantydzi jednak, idąc drogą Boskiej Energii i jej ekspresji, zapomnieli o swojej własnej, unikalnej energii- o swoim świetlistym ciele. Tylko nieliczni z nich nadal rozumieli ten koncept i byli przeciwni oddzielenia Ja od boskości. Byli nimi właśnie Chohans siedmiu promieni i ich bliźniacze płomienie, wraz z kilkoma innymi Ascendowanymi Mistrzami.

To, co wiedzieli Lemurianie, Atlantydzi zapomnieli. A to, co wiedzieli Atlantydzi, Lemurianie ignorowali. Tak więc teraz jest najwższy i odpowiedni czas, by posiąść wiedzę o obydwu Energiach, Boskiego Kreatora i Boskiego Ja.
Z przewodnictwem Ascendowanych Mistrzów, możesz pracować z wewnętrzną energią Światła, Ciała Świetlistego, wraz z Boskim Światłem Kreacji.

Jedna energia nie może istnieć bez drugiej. Balans powinien zostać zachowany przez cały czas.

Zarówno Lemuria, jak i Atlantyda były centrami głębokiego duchowego wzrostu, gdzie częstotliwość wibracyjna tych kontynentów miała niesłychanie wysoką frekwencję.
Dziś, kontynenty te istnieją nadal, jednak na planie eteryczym, gdzie jesteśmy w stanie podróżować poprzez nasze ciała eteryczne, czy poprzez samą Duszę, by być nauczani tych antycznych energii i tego, w jaki sposób mogą kształtować i transformować naszą Istotę.

Kiedy tylko potrzebujesz wskazówki, czy wsparcia w życiu, wiedz, że Ascendowani Mistrzowie są obeni służyc Ci swą radą i boską mądrością. Praktyka i medytacja, wraz ze zbalansowaną drogą życiową, pomaga osiągnąć czego tylko pragnie Dusza. Pamiętaj, że boska pomoc istnieje i jest zawsze na wyciągnięcie Twojej ręki, czeka tylko na to, aż po nią sięgniesz. Jeśli o nią poprosisz, zostanie Tobie dana.

Kiedy dbasz o siebie, poprzez Miłość, Szacunek i Współczucie, życie także o Ciebie zadba.
Obecne czasy i wzrost świadomości jest swoistego rodzaju wezwaniem, byśmy pracowali z energiami i byśmy osiągnęli nowy poziom ewolucji, stwarzając Nową Ziemię/ Nowy Kontynent, jako odrodzona cywilizacja, gdzie życie może być nieustającą celebracją czystej Miłości i Światła. Tak więc kombinacja Lemuriańskiego Światła z Reiki Atlantydy jest prawdziwym darem dla wszystkich, którzy pragną dołożyć się do kolektywnej ewolucji świata.

Sesje uzdrowicielskie, z wykorzystaniem Reiki Atlantydy w połączeniu z Lemuriańskim Światłem, to bardzo głębokie i tranformujące doświadczenie, na które składa się 5 spotkań, pozwalających nie tylko wspomóc Cię w zdrowieniu, ale również poszerzyć świadomość, czy wznieść wibracje, a także zintegrować całą Istotę w harmonijny i zbalansowany sposób.

Zapraszam na 5 sesji, wykorzystujące Reiki Atlantydzkie; Lemuriańskie Światło: KLIK
(Paula)

Namaste ❤