Równoległe wcielenia kwantowe (PQL)

Podróż do równoległych wcieleń kwantowych jest zaliczana do grona hipnozy regresingowej i między innymi pomaga ludziom uzdrowić się 
z traum, oraz znaleźć spokój w życiu.
Dzięki odkryciom fizyki kwantowej, możemy odblokować drogę do naszych równolegle przeżywanych wcieleń, które istnieją symultanicznie w czasie 
i przestrzeni. Tam, możemy też szukać inspiracji, wskazówek do zmian 
i pogłębić nasz rozwój- umysłu, ciała i duszy.

Naukowcy z dziedziny fizyki kwantowej już od bardzo dawna prowadzą badania nad prawdopodobieństwem istnienia innych wszechświatów, 
które odzwierciedlają nasz własny, jednak w innym wymiarze.

Równoległy Wszechświat istnieje w tej samej przestrzeni i czasie w jakim my znajdujemy się obecnie. Otwiera to nowe możliwości odkrywania i oznacza, że każda decyzja jaką podejmujemy, a nawet więcej- każda myśl, uczucie, działanie itp.- tworzy pewnego rodzaju rozdzielenie osoby którą jesteśmy w nieskończoną liczbę innych wersji nas samych. 
Nie jesteśmy ich świadomi, a one nie są świadome nas, jednak istnieją w tym samym czasie i przestrzeni.

Tak więc, różne wszechświaty wspólnie egzystują tutaj, w tym samym momencie i w pewien sposób mogą na siebie wpływać. Możemy je zaobserwować uzyskując dostęp do przejścia pomiędzy wieloświatami.

Możemy tego doświadczyć, znajdując w sobie tą małą przestrzeń, która łączy się z każdą wersją nas samych. Jesteśmy czymś znacznie większym niż nasze ciała fizyczne. 
PQL pozwala na eksplorację tego obszaru.
Łączymy się więc z innymi wersjami siebie samych w przestrzeni wieloświata, oglądamy swoje tamtejsze życia, uczymy się, dostrzegamy różnice, konsekwencje różnych decyzji lub ich braku oraz energię, która spowodowała te decyzje. 

Odkrywamy więcej o sobie niż być może kiedykolwiek miało to miejsce, widzimy szerszy obraz tego, co chcemy osiągnąć jako Istota, zyskujemy głębsze zrozumienie tego, co się dzieje obecnie w naszym życiu i wiemy, że mamy swoje szczególne miejsce w całym tym procesie.
Możemy również zdefiniować nowe, bardziej korzystne dla nas drogi i ścieżki życiowe, co może wpłynąć na:

  • zdrowsze działania i zachowania
  • efektywniejsze podejmowanie decyzji
  • zmniejszenie strachu
  • redukcję negatywnych myśli
  • zmniejszenie negatywnych emocji
  • zwiększenie pewności siebie
  • lepsze radzenie sobie w trudnych okolicznościach życiowych
  • szersze zrozumienie swojego miejsca we Wszechświecie, itd.

Hipnoza do równoległych wcieleń kwantowych pozwala dotrzeć do tej przestrzeni, gdzie pęd życia zwalnia i wielość dostępnych nam rzeczywistości zostaje przed nami odkryta. 
Dostrzegamy w jaki sposób są one między sobą połączone i aktywujemy silne poczucie przynależności.

PQL działa w sposób, jaki wcześniej był dla nas nie do wyobrażenia. Jest to przejście do nas samych i przyczynia się w ogromnym stopniu do szybszej ewolucji i rozwoju świadomości.

Są to wcielenia, które mogły się zdarzyć w naszej linii czasowej, jednak do nich nie doszło. 
Odczuwamy więc moc decyzji, które podejmujemy zgodnie z daną nam wolną wolą. Dostrzegamy, że mamy wybór.
Przestrzenie to, daje nam też szansę na uzdrownienie- na odzyskanie swojej kreatywności, głębokiej wewnętrznej mądrości i wiedzy uniwersalnej, jest również nieporównywalnie inspirujące.

Wszystko to, pozwala nam prowadzić pełniejsze, zdrowsze i szczęśliwsze życie.

Zapraszam na sesję PQL (równoległe wcielenia kwantowe): KLIK!

❤ ❤ NAMASTE ❤ ❤
xxxxx ❤ ❤ ❤ xxxxx