Damian Z

Jeśli nie wiesz co masz zrobić

Zagubiony ciągle chodzisz

Ni to w lewo, ni to w prawo

Chciałbyś znowu chodzić żwawo

Znam osobę co pomoże !

Co Ci da płomienną zorzę

Idź do Pauli szybko wnet

Egzystencja kropka net ! 😀