Wsparcie energetyczne

Wsparcie energetyczne polega na pracy z różnymi dolegliwościami, czy to fizycznymi, czy mentalnymi, jednak przede wszystkim z brakiem harmonii, który może się przejawiać na wielu płaszczyznach i poziomach. Dlatego też, korzystając z uzdrawiania duchowego, koncentrujemy się na przywracaniu harmonii, aby wzmocnić zdrowie całego ciała i serca i umysłu.

We współczesnym społeczeństwie oczekujemy szybkich rezultatów. Zachodnia medycyna koncentruje się na leczeniu ludzi poprzez operacje, farmaceutyki i inne interwencje medyczne. Zabiegi koncentrują się na leczeniu objawów.
Wsparcie energetyczne w tych aspektach obejmuje „wzrost duchowy”, ekspansję intelektualną i inne interwencje. Dociera do rdzenia/ źródła dysharmonii.

„Uzdrowienie” jest zwykle mieszaniną działań – fizycznych i niemedycznych, energetycznych i mentalnych. Kiedy przekształcasz przyczynę dolegliwości (czy to fizycznej, czy mentalnej) i wyjdziesz poza problem, koncentrujesz się na uzdrawianiu. Jest to ścieżka transformacji, wyprawa, która łączy ciało, serce i umysł, aby „uwolnić” Duszę. Duchowa podróż uzdrawiająca dotyczy toksyn fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i duchowych. W ten sposób eliminujesz toksyny, które podcinają Duszę. Następnie uwalniasz ruch, który odciął Cię… od Ciebie. Pozwala to stać się całością. „Uzdrawianie Duszy” to połączone interwencje dla ciała, serca i umysłu.

„Musimy postępować właściwie przez nasze ciało, oczyścić nasze relacje, użyć naszego umysłu do twórczej wolności, a nie zniewolenia, uwolnić duszę od ego i podjąć podróż duchową”.

Gabrielle Roth

Bycie dobrym / szczęśliwym człowiekiem może oznaczać różne rzeczy dla różnych ludzi. Dla niektórych opiera się na kompasie moralnym, który obraca się wokół miłości, hojności, empatii, nie wyrządzając szkody innym ani sobie, podczas gdy inni kojarzą te warunki z bogactwem materialnym, dobrą karierą i wysokimi standardami życia. W świecie duchowości ogólnej uznaje się, że aby osiągnąć prawdziwie satysfakcjonujące życie, należy osiągnąć równowagę między umysłem, duszą, a ciałem.
Harmonia w umyśle i ciele, oraz Duszy jest kluczem do najwyższego dobrego samopoczucia i szczęścia, dlatego osiągnięcie tej równowagi powinno być ważnym celem każdego człowieka. Jednak w dzisiejszym materialistycznym świecie większość ludzi spędza czas i wysiłek koncentrując się na powierzchniowych potrzebach mózgu i ciała, ignorując umysł i Duszę.

Chociaż ludzie słyszeli o terminie ‚intuicja‚, nie wiedzą, co to jest, ani nie zwracają na nią uwagi. Nie zdają sobie sprawy, że intuicja to naturalne połączenie z mądrością natury, naturalny mechanizm lub instynkt przetrwania, który prowadzi we właściwym kierunku, aby zmaksymalizować potencjał i szczęście w życiu. Ludzie w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci oderwali się od swojego instynktu, lub wewnętrznego systemu kierowania, a dzięki nowoczesnej technologii życie stało się łatwiejsze, podobnie jak przetrwanie nie jest już zależne od intuicji. Ludzie zamiast tego zwrócili się do logiki i rozumowania i są przyzwyczajeni do podejmowania decyzji za pomocą głowy, pozwalając, by dominowała logika. Jednak nadszedł czas, aby ludzie zaczęli rozpoznawać i łączyć się z wewnętrznym systemem kierowania, a tym samym wracać do równowagi, postępując zgodnie z przepływem życia, zamiast ukierunkowywać się na spełnienie standardów ustalonych przez innych i naciski wywierane przez społeczeństwo. Jako ludzie, czasami, boimy się robić to, co chcemy robić, obawiamy się, że pieniądze będą problematyczne, martwimy się tym, co mogą myśleć inni, lubią pozostać w status quo i często nie żyjemy Prawdą.
Uważam, że powinniśmy nauczyć się ufać mądrości Natury i wszędzie przejawiającej się Boskości, mówić i żyć Prawdą oraz postępować zgodnie z wskazówkami wewnętrznymi. Łącząc się z Uniwersalną Inteligencją / zrozumieniem, człowiek może zacząć wykorzystywać tę energię / naturę mądrości i jako taki zacząć przyciągać wszystko, czego potrzebuje do swojego życia, w zgodzie z Nurtem Przejawu Samego Życia, aby pozwolić sobie rosnąć i rozkwitać, w zdrowiu i szczęściu.